Så arbetar vi

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en professionell verksamhet på både lokal och nationell nivå. Den bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra intresserade aktörer; dvs. privat och offentlig samverkan i nya roller. Inom trygghetsområdet finns det en brist på sådana organisationer i Sverige. Vidare byggs stiftelsens verksamhet på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgår från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om brottsdrabbades situation hålls ihop med brottsförebyggande verksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige består av två delar.

Konsultverksamhet

  • En Trygghetsakademi med Sveriges ledande forskare och praktiker som arbetar med trygg­hetsfrågor.
  • Trygghetsfrämjande arbete, där en plats eller område analyseras utifrån ett trygghetsperspektiv.

Tankesmedja

  • Brottsofferappen, med lokalt anpassad information som brottsdrabbade kan använda utan kostnad för att tillvarata sina rättigheter.
  • Ett Viktimo­logiskt Nätverk, för forskare, studen­ter och yrkesverksamma inom områ­det
  • Frukostseminariersom bedrivs med fokus på brottsdrabbades rättigheter och brottsförebyggande arbete.
  • Den Nationella brottsofferveckan, där olika seminarier bedrivs under en vecka varje år med fokus på brottsdrabbades rättigheter och brottsförebyggande arbete.