Konferenser


Trygg och Säker Stad – nationell konferens om framtidens städer

Tillsammans med bland annat Stockholms Stad, Skanska, Svenska Bostäder och City i Samverkan bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en nationell konferens om förutsättningarna för att skapa levande, attraktiva och trygga städer. Bland de medverkande finns Stadsutvecklaren Jerome Barth (med bakgrund från Bryant Park Corporation och the High Line i New York), Statssekreteraren Catharina Espmark (s) och Stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi (Stockholms Stad) m.fl. Se inbjudan.

I över 5 000 år var trygghets- och säkerhetsfrågor en naturlig del av stadsbyggandet runt om i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och näringsverksamheter med naturliga mötesplatser, vilket medförde att människor genom sin närvaro skapade trygghet.

– Under 1900-talet, men framför allt från 1960-talet och framåt, förändrades sättet att planera och bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Istället för småskaligt byggdes storskaligt, och istället för integrerat byggdes ABC-städer med arbetsplatser på ett ställe, bostäder på ett annat och centrumanläggningar på ett tredje, med konsekvenser att brott och otrygghet har blivit ett stort problem på vissa platser, säger urbanvetaren Thomas Ahlskog (Tryggare Sverige).

Nu när vi står för en kraftig befolkningsökning är det viktigt att inte begå samma eller nya misstag och åter bygga in otryggheten och brottsligheten i våra städer.

– För att sprida inspiration, utbyta idéer och öka kunskapen om hur vi kan bygga levande, attraktiva och trygga städer bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige – tillsammans med Stockholms Stad, Skanska, Svenska Bostäder, City i Samverkan och Cubsec – in till en nationell konferens med fokus på bland annat situationell prevention, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren (Tryggare Sverige).

Vid konferensen medverkar bland annat Jerome Barth från Bryant Park Corporation och the High Line i New York. Barth redovisar hur man utvecklat dessa områden från otrygga platser med omfattande brottslighet till några av de mest levande, attraktiva och trygga platserna i staden. Vid konferensen ges även konkreta exempel på hur kommuner, fastighets- och bostadsföretag och andra aktörer kan arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten och utveckla staden utifrån tankar om placemaking, power of ten och programmering.

För utförligt program, medverkande och anmälan se inbjudan.

När: Fredagen den 23 oktober 2015, klockan 09.00–16.30. Mingel mellan klockan 16.30-18.00.

Var: Norra Latin, Stockholm

Anmälan: Antalet platser är begränsat, så vänta inte – anmäl dig snarast och senast den 20 september till info@tryggaresverige.org eller 08-29 20 00.

Registrering: Registrering sker på Norra Latin från klockan 08.30

Kostnad: För dig från Stockholms Stad är kostnaden 1 200 kr (ex moms). För övriga är priset 2 495 kr (ex moms). Gruppbokning för 5 personer eller fler ger 20% rabatt. Priset inkluderar konferenskostnad, morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch och mingel enligt program.

Övriga frågor: Vid eventuella övriga frågor, kontakta Jonas Lindberg, tel. 08-29 20 00

 

Halvdagskonferenser om mängdbrott

Under våren/hösten 2015 kommer Stiftelsen Tryggare Sverige åka på en turné i Sverige och prata mängdbrott med temat ”Nya lösningar på gamla brott”. Bakgrunden är att antalet anmälda mängdbrott minskat under flera år. Det gäller till exempel våld i offentlig miljö, skadegörelsebrott och bilbrott. Samtidigt ökar den generella tryggheten i många kommuner.

Nu vill vi lyfta den positiva utvecklingen och samtidigt peka på vad som ytterligare kan göras för att (utifrån ett situationellt perspektiv) minska mängdbrotten och öka tryggheten.

Målgruppen för seminariet är i första hand grannstödjare, grannsamverkansprojekt, polisens volontärer, ideella brottsofferstödjare, hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar etc.

För mer information kontakta Magnus Lindgren (08-29 20 00)

Inga kommentarer ännu.

Kommentera.

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Vi bryr oss: