Aktuellt

Bedrägerier och id-kapningar – inbjudan till debattkväll

Att bli utsatt för bedrägerier och id-kapningar är kränkande och kan leda till svåra konsekvenser för den drabbade – såväl ekonomiska som psykiska. Antalet ... Läs vidare →

Tryggare Sverige kartlägger våld och hot mot förtroendevalda i Nynäshamns kommun

Stiftelsen Tryggare Sverige har under våren genomfört en kartläggning av förekomst av våld och hot mot förtroendevalda i Nynäshamns kommun. Nu är kartläggningen klar ... Läs vidare →

Göteborgs Stad köper in webbaserad säkerhetsutbildning till förtroendevalda

Göteborgs Stad köper in Stiftelsen Tryggare Sveriges webbaserade säkerhetsutbildning till förtroendevalda i staden. Bakgrunden är en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Justitiedepartementet och ... Läs vidare →

Bedrägerier och id-kapningar – inbjudan till debattkväll

Att bli utsatt för bedrägerier och id-kapningar är kränkande och kan leda till svåra konsekvenser för den drabbade – såväl ekonomiska som psykiska. Antalet ... Läs vidare →

Stockholms Stad köper in TS webbaserade säkerhetsutbildning till samtliga förtroendevalda

Stockholms Stad köper in Stiftelsen Tryggare Sveriges webbaserade säkerhetsutbildning till samtliga förtroendevalda i staden och i stadsdelsförvaltningarna. Bakgrunden är en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört ... Läs vidare →

Behov av en ny kommunal säkerhetsorganisation

Under de senaste åren har det förts en nödvändig debatt om vilken förmåga försvaret har att lösa ställda uppgifter. Motsvarande diskussioner har däremot lyst ... Läs vidare →

Tryggare Sverige utbildar Östhammars kommun i brott i nära relationer

Trots de senaste årens intensiva arbete med att förebygga brott i nära relationer drabbas fortfarande många personer av brott där gärningspersonen är en anhörig eller nära ... Läs vidare →

Vi bryr oss: