Aktuellt

Nytt nationellt brottsförebyggande program – Från ord till handling

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar idag ett nytt nationellt brottsförebyggande program. En viktig del i programmet är en satsning på polisens och kommunernas brottsförebyggande arbete. För en tid sedan ... Läs vidare →

Fem myter om brott & (o)trygghet i Sverige

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att kartlägga svenska folkets syn på brott och (o)trygghet.- ... Läs vidare →

Ny kartläggning av tryggheten på Sergels Torg

För snart 50 år sedan invigdes Sergels Torg. Tänkt som en klasslös, tillåtande plats där alla skulle få möjlighet att mötas, uttrycka sina åsikter eller ... Läs vidare →

Myter om brott & (o)trygghet – No 1

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet ... Läs vidare →

Trygghet i stadsmiljö – inbjudan till debattkväll om Sergels Torg

För snart 50 år sedan invigdes Sergels Torg. Tänkt som en klasslös, tillåtande plats där alla skulle få möjlighet att mötas, uttrycka sina åsikter eller ... Läs vidare →

Myter om brott & (o)trygghet – No 2

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet ... Läs vidare →

Myter om brott & (o)trygghet – No 3

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet ... Läs vidare →

Vi bryr oss: